נדחתה על הסף עתירה לבג”ץ כנגד סבירותם של תעריפי אגרת שילוט בעיר חולון בשל אי-ניקיון כפיים של העותרת

בג”ץ  1318/12 נאות מזרחי בע”מ נ’ עיריית חולון

נדחתה על הסף עתירה לבג”ץ כנגד סבירותם וחוקיותם של תעריפי אגרת השילוט בתחומה של עיריית חולון. העתירה נדחתה על הסף בנימוק לחוסר ניקיון כפיים של העותרת הבא לידי ביטוי בכך שנמנעה במשך שנים ארוכות מלשלם את האגרה כנדרש וכן לא קיימה הסכם פשרה שנחתם עם העירייה בעבר. עותר לבג”ץ אינו יכול לחסות תחת הגנת בג”ץ לאחר שבחר להתעלם, בצורה גסה ובמשך שנים ארוכות ממרות החוק.

לקריאת פסק הדין