עירית תל אביב חויבה להחזיר כופר חניה שניגבה לפני 15 שנה ולא נעשה בו השימוש להקמת חניון שלשמו נגבה

ת”א 60224/06  עירית תל אביב נ. עו”ד צימרינג ואח’

התקבלה תביעה בסדר דין מקוצר נגד עירית תל אביב,  להשבת כופר חניה ששולם לפני 15 מבלי שהעירייה בנתה בפרק זמן זה חניון בסביבת הבניין; בית המשפט קבע, כי לאחר חלוף 10 שנים בהן לא נבנה חניון,  חרגה העירייה מפרק הזמן הסביר לקיום חיוביה לבניית חניון על פי תקנות החניה וגם אם הכופר ניגבה כחוק, הרי שלאחר 10 שנים בהם לא נבנה החניון הפכה הגביה לבלתי חוקית. לפיכך, הוסיף בית המשפט ריבית והפרשי הצמדה לתקופה של 5 שנים, שחושבו החל מהמועד בו התשלום הפך לבלתי חוקי  ועד למועד ההשבה.

לקריאת פסק הדין