לא ניתן לתקוף את כללי המים במסגרת תובענה ייצוגית אלא רק על ידי עתירה כנגד רשות המים

ת”צ 46979-03-11 ערן אלפונטה ואח’ נ’ מי כרמל בע”מ ואח’

במסגרת תובענה ייצוגית כנגד תאגיד מים נטען, כי אגרת ביוב נגבית גם בגין צריכת מים המשמשים להשקיה, ואינם מוזרמים לביוב, ולכן למעשה נגבית אגרה בגין שירות שאינו ניתן בפועל. לכן, נטען כי ההוראה בכללי המים הותקנה בחריגה מסמכות, ואינה חוקתית היות ואינה עומדת בפסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ביהמ”ש קבע שלא ניתן לתקוף בצורה עקיפה את כללי תאגידי המים במסגרת תובענה ייצוגית, שבה הגוף שגובה מכוח הכללים אינו אותו גוף שהתקין את הכללים. תאגידי המים מחויבים לפעול על פי הכללים שקבעה רשות המים, ואין להם שיקול דעת בעניין. ביהמ”ש הוסיף, כי אף לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית נגד רשות המים עצמה, מכיוון שבתובענה ייצוגית נגד רשות, מתאפשר סעד של השבה בלבד, והיות ורשות המים לא גבתה את הכספים, לא ניתן לתבוע ממנה סעד של השבת כספים. את הכללים יש לתקוף בצורה ישירה על ידי עתירה כנגד רשות המים.