אושרה דחייה על הסף של ערעור מנהלי באישור איחור משמעותי בהגשת הערעור

ברמ 831/14 נשר מפעלי מלט ישראלים בע”מ נ’ עיריית תמרה

המועד להגשת ערעור מנהלי הוא 45 יום. כשפסק הדין ניתן שלא במעמד הצדדים יחל מניין הימים מיום ההמצאה. הנטל להוכיח כי הערעור הוגש במועדו מוטל על המערער; כלל ההמצאה עדיף על כלל הידיעה לצורך חישוב מניין הימים להגשת ערעור, בכפוף לכך שניתן לעשות שימוש בכלל הידיעה במקרים בהם התנהגות המערער מצביעה על חוסר תום לב דיוני.

לקריאת פסק הדין