אושרה החלטה לבטל רכיב מכון טיהור בחוק העזר בשל אפליה

ברמ 1046/13 המועצה המקומית מגדל נ’ יורשי דרוקמן ראובן ז”ל

אושרה החלטה לבטל את רכיב מכון הטיהור בחוק העזר בנימוק לחקיקה מפלה. נקבע כי חוק עזר ביקש לגלגל את כל עלויות מכון הטיהור על בעלי הנכסים במקטע חוף מגדל למרות שמכון הטיהור משרת את כל תושבי המועצה

לקריאת פסק הדין