אושרה הטלת חיוב רטרואקטיבי בארנונה בגין טעות בשטח הנכס שנמשכה במשך שנים

חברת שרותי רכב נגד עיריית בת ים 13620-09-12

בית המשפט אישר לעירייה להטיל חיובים רטרואקטיביים שהוטלו עקב סקר מדידה עדכנית. נקבע כי היה על הנישום להודיע לעירייה על שטח הנכס הנכון . התעלמות מהטעות בשטח במשך השנים עומדת לחובתו של הנישום, מאיינת את אינטרס הההסתמכות ומאפשרת לעירייה לגבות את ההפרשים באופן רטרואקטיבי.

לקריאת פסק הדין