אושרה רשות להתגונן בטענה שלא ניתן להשתמש בנכס

תא”ק 42233-10-12 מועצה אזורית שומרון נ’ לוי

אושרה בקשת רשות להתגונן בטענה שלא ניתן לחייב בארנונה מקום שלא ניתן לעשות שימוש בנכס והדבר אף אינו בשליטתו של המחזיק חסימת המבקש להעלות את טענותיו עלולה לפגוע ולעוות את דינו.