אושר חיוב בהיטלי פיתוח כתנאי לקבלת אישור למכר למרות שחלף למעלה מעשור מאז ביצוע העבודות

עא (נת) 290/03 מגרש בגוש 3939, חלקה 20 בע”מ נ’ עירית ראשון לציון, פס”ד מיום 11/03/08. לקריאת פסק הדין במלואו ראה  – מאגר נבו.

פנייה לקבלת אישור על העדר חובות לשם השלמת עסקת מכר של נכס נענתה בדרישת תשלום בגין עבודות שבוצעו לפני למעלה מעשור. כל טענות התובעת, לרבות טענת התיישנות נדחו למרות שלא הייתה מחלוקת שהעירייה לא שלחה דרישות תשלום קודם לכם במשך תקופת הזמן האמורה. עוד נקבע אגב, כי בעלים לצורך היטל הוא הבעלים הרשום בטאבו ולא המחזיק בפועל.

לקריאת פסק הדין