אושר חיוב בהיטל סלילה שנים רבות לאחר הסלילה

עתמ (חי’) 24308-12-12 רינה צצקס אקסלברד נ’ מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור

נקבע כי ויתור על היטלי פיתוח לחברה שמבצעת את הפיתוח בפועל הינו אלמנט מספיק לראות ברשות המקומית כמי שביצעה את העבודות ולהקים את הזיקה מימונית הנדרשת להתגבשות החיוב. על פי הוראות חוק העזר של המועצה, היטל הסלילה לא מתיישן והמועצה רשאית לגבות אותו בהתרחש “אירוע מס” גם שנים רבות לאחר סלילת הכביש. בית המשפט למד גזירה שווה מהיטל השבחה וציין כי הסלילה “השביחה” את הנכס ועל כן מחויב בעל הנכס לשלם היטל סלילה גם בעת מימוש זכויות.

לקריאת פסק הדין