אזור תעשיייה מנותק מיתר חלקי המועצה עלול לנתק את הזיקה בין השרות להיטל הביוב

עמנ (חי) 204/08  סאיקלון מוצרי תעופה בע”מ ואח’ נ’ המועצה האזורית מטה אשר נטען כי תשתיות הביוב באוזר התעשייה בר לב אינו חלק מתשתיות הביוב בתחומי המועצה ולכן החיוב בהיטל ביוב בגין עבודות בתחומי המועצה הוטל ללא סמכות. בית המשפט קבע, כי רשות מקומית לא יכולה להטיל היטלי פיתוח על בעלי נכסים שלא יכולים להשתמש בתשתיות בפועל. העדר זיקה בין ההיטל והשירות יוביל לביטול החיובים. הדיון החזר לוועדת הערר לביוב לבחון עובדתית אם מתקיימת הזיקה הנדרשת.

לקריאת פסק הדין