אין לרשות מקומית סמכות לחלט נכסים לפי פקודת המיסים (גביה) כמו שניתן לה בביצוע גבייה מנהלית. לא ניתן לקבל חסיון מגבייה מנהלית במקרה של נסיון לשנות הסכם פשרה.

עע”מ 8810/10 חברת פרטנר תקשורת בע”מ נ’ המועצה האזורית תמר

נקבע על ידי בית המשפט העליון כי ההגנה מהליכים מנהליים הקיימת לנישומים שהחוב שלהם שנוי במחלוקת אינה חלה על נישום שמבקש לשנות הסכם פשרה בתוקף, אלא במקרה ספציפי זה על הנישום לשלם את חובו ובמקביל לנהל את ההליכים המשפטיים. כמו כן נקבע כי פקודת העיריות, בניגוד לפקודת המסים (גביה), אינה מקנה לרשות המקומית סמכות לחלט כספים שנתפסו בידי צד ג’ והסמכות מוגבלת לעיקול ברישום ותפיסה בלבד.

לקריאת פסק הדין