אין פסול בכך שסיווג שטח עזר ייקבע לפי הסיווג שנקבע לשטח העיקרי

עמ”נ (ת”א) 252/06 נכסי כלל חברה לביטוח בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית תל אביב,

בהליך של ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לארנונה נקבע כי בהתאם להלכת הטפל הולך אחר העיקר שטחי עזר יסווגו בהתאם לסיווג השטח העיקרי . נעשתה אבחנה בין שטחים משותפים לשטחי עזר ונקבע כי עצם העובדה , כי שטחים משותפים של שטחי העזר יסווגו באופן שונה הינה סבירה שכן השטחים מוצמדים לנישומים שונים. בית המשפט החזיר את הדיון לוועדת הערר, כדי שתקבע מהם השטחים המשותפים, שניתן לחייב, בהתאם להגדרה בצו הארנונה. בית משפט לא דן בטענות שאינן בסמכות ועדת הערר, כמו למשל, חריגה מחוקי הקפאה; שכן, אין זו מן הטענות שבסמכות מנהל הארנונה – ומכאן, אף לא בסמכות ערכאת ערעור.

לקריאת פסק הדין