אישור חיוב רטרואקטיבי

(תא (עפ’) 43707-12-11 המועצה המקומית רמת ישי נ’ יוסף קוטר

בית משפט השלום אישר חיוב רטרואקטיבי וקבע שבנסיבות המקרה נסתרת החזקה בדבר אי תחולת חיוב רטרואקטיבי ויש להעדיף את אינטרס הציבור בדבר גביית שומת אמת על פני אינטרס הפרט

לקריאת פסק הדין