אישור שינוי סיווג שלא היה מפורש דיו באישור השרים

עת”מ 37622-10-12 פלאפון תקשורת בע”מ נ’ מועצה אזורית מטה אשר).

נדחתה טענה לביטול החלטת המועצה על שינוי הסיווג בטענה שהאישור שניתן על ידי השרים לא מציין במפורש את הנוסל המתוקן לו טוענת המועצה. נקבע כי האישור מתייחס לסעיפים ספציפיים בצו, המידע הרלבנטי הונח בפני השרים כיאות וכן יש להסתמך גם על חזקת התקינות. בית המשפט חזר על ההלכה כי לבית המשפט המינהלי סמכות לדון בטענות כנגד הרשות כל עוד לא מדובר בטענות המבקשות לתקוף את החלטת השרים.