אי ציון זכות הערר בתוספת טעמים מיוחדים נוספים מהווה עילה להארכת המועד לערר שהוגש באיחור כשנה

וע 1008/05 לב הדר גיל הזהב- שותפות מוגבלת נ’ עיריית חיפה

אין ציון זכות הערר מקנה במקרים מסויימים ובצירוף נימוקים נוספים עילה להארכת מועד להגשת הערר

לקריאת פסק הדין