אי ציון זכות הערר מהווה עילה לקבל בכל עת ערר גם אם הוגש באיחור

וע 910/06 גרשור בע”מ נ’ עיריית קרית אונו

ועדת הערר (ביוב) שליד בית המשפט שלום בתל אביב, אימצה את מסקנות ועדת הערר בנתניה – שביססו את ההחלטה בפרשת סנאורה נ’ עיריית רחובות (ע”א 312/02 ) – בקובעה, כי: ציון זכות הערר בדרישות תשלום, שמוציאות רשויות מקומיות הינה דרישה מהותית, והעדרה מביא לכך,  כי מניין הימים להגשת הערעור, לא מתחיל.