ארנונה אינה נושא לקיזוז לפי חוק החוזים

תא (נצ’) 308-02-13 אספקה טכנית ריבחי קעואר בע”מ נ’ עיריית נצרת

הוראות חוק החוזים אינם יכולים לחול על חובות מיסים ועל כן לא ניתן לקזז חובות ארנונה כנגד חובות של העירייה, חוק החוזים לא חל במקרה זה. על מנת שניתן יהיה לקזז ארנונה יש צורך בהוראת חוק מפורשת.

לקריאת פסק הדין