חדילה בתובענה ייצוגית בגין עיגול שטחים כלפי מעלה

ת”צ 57090-04-13 פרייד נ’ מועצה מקומית כוכב יאיר- צור יגאל

תובענה ייצוגית כנגד מועצה מקומית כוכב-יאיר, בגין עיגול חלקי המ”ר כלפי מעלה בחיובי הארנונה. הבקשה הוגשה לאחר שניתנה הכרעתו של השופט גריל בעניין דומה בו אושרה בקשת אישור כנגד עיריית חדרה. למרות הפסיקה כנגד עיריית חדרה, המועצה המקומית כוכב יאיר המשיכה לגבות ארנונה לפי השטחים המעוגלים כלפי מעלה, עד ליום שבו הודיעה על חדילה לפי סע’ 9 לחוק התובענות הייצוגיות. בית המשפט קיבל את טענת המבקש, לפיה יש להחמיר יותר עם רשות שבחרה למקסם את החסינות שניתנה לה (תקופת התיישנות מקוצרת בת שנתיים) ולהאריך בגביית היתר עד תום המועד הקובע, וזאת למרות קיומן של תובענות בנושאים דומים. נפסק כי מן הראוי שתובע ייצוגי וב”כ ייצוגי יתוגמלו באופן הולם על מנת לעודד הגשת תובענות ראויות גם בעתיד. תובענה שמביאה להפסקת גביה שלא כדין ולאכיפת החוק, היא תובענה כזו.

לקריאת פסק הדין