נדחתה תובענה ייצוגית לגבי שטח קרקע הצמוד למבנה

תמ (חי’) 15550-03-09 אייץ’ אנד או אופנה בע”מ נ’ מועצה איזורית מטה אשר

נדחתה תביעה ייצוגית לאחר שאושרה הבקשה להגשת התובענה. נקבע לעניין הטענה לחריגה מחוקי ההקפאה, כי מה שנטען להיות פטור לשטח צמוד למבנה בצו 2005 לא מהווה פטור אלא חיוב שטח הצמוד למבנה בסיווג של המבנה, כאשר בפועל המועצה חייבה (בטעות) לפי סיווג קרקע תפוסה. בהתאם לכך נקבע כי השינוי בצו 2006 לא הביא להעלאה שלא כדין בחיובי הארנונה שהושתו על התובעת כמו גם על יתר חברי הקבוצה אלא נהפוך הוא, למעשה נעשתה הפחתה שלא כדין.

לקריאת פסק הדין