על מנת להוכיח שהשגה התקבלה יש לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה ממוען למנהל הארנונה. כמו כן, בהעדר משלוח שומה לא התחיל מרוץ הימים להגשת השגה.

עת”מ 15407-01-14 הוט מובייל בע”מ נ’ מועצה מקומית ג’ת ואח’

בית המשפט קבע באורח מעניין שמשלוח השגה בדואר רשום ללא אישורי מסירה אינם הוכחה מספקת למשלוח השגה למנהל הארנונה על מנת להרים את נטל ההוכחה יש להמציא אישורי מסירה שההשגות התקבלו על ידי מנהל הארנונה בעצמו. לענין המועד בו ניתן להגיש השגה, נקבע כי המועד מתחיל רק מיום קבלת הדרישה וממילא באין משלוח לא התחיל מירוף המועדים להגשת השגה וערר.

לקריאת ההחלטה