תקיפת הסכם שאושר על ידי פסק דין

תא”ק 46071-02-13 מועצה מקומית כאבול נ’ כפר אלסנדבאד להשקעות ותיירות בע”מ ואח בית המשפט מנתח את האפשרויות לתקוף פסק דין שאישר הסכם בין צדדים. נקבע, כי יש לעשות אבחנה בין החלק ההסכמי לחלק השיפוטי (הגושפנקא שנתן בית המשפט להסכם). את החלק ההסכמי ניתן לתקוף במסגרת תביעה אשר תבחן את הפגם בהתאם לחוק החוזים ככל סוגיית פגם בכריתת חוזה;  את החלק השיפוטי ניתן לתקוף באמצעות ערעור באישור בית המשפט של ההסכם, אם נפל פגם בהליך השיפוט. לקריאת פסק הדין