בוטלה החלטה לחייב בגין פרגולה על גג על פי פרשנות תכליתית להוראות הצו

עמנ (ת”א) 61534-01-12 נורית ביינרט נ’  מנהל הארנונה -עיריית תל אביב

נקבע כי על פי צו הארנונה, על מנת שפרגולה תהא ברת חיוב, שני קירות או יותר צריכים לתחום ולסגור אותה משני צדדים . בשל כך, אין לעמוד באופן דווקני על לשון הוראת צו הארנונה מבלי ליצוק תוכן אשר יאפשר את הגשמת תכליתה של ההוראה.

לקריאת ההחלטה