בוטלו היטלי סלילה ותיעול שהוטלו על ידי עיריית חדרה

עת”מ (חי’) 3411-05-12 טכנולוגיות להבים בע”מ נ’ עיריית חדרה

בוטלו חיובים בהיטל י סלילה. נקבע כי העירייה לא מוסמכת לחייב בגין סלילת כביש ארצי שהיא לא מימנה. כמו כן, נקבע כי יש צורך בזיקת הנאה ברורה לכביש גובל, וממילא כאשר יש נכסים אחרים החוצצים בין הנכס לרחוב אין מדובר ב”נכס גובל” על פי חוק העזר ונותקה זיקת הההנאה הנדרשת לשם הטלת החיוב. עוד נקבע, כי העירייה אינה רשאית לגבות היטל סלילה מכוח סלילת כביש ארצי שאינו בחזקת העירייה ולא מומן על ידה.

לקריאת פסק הדין