ביהמ”ש ביטל תעריף לאזור תעשייה מחמת אפליה

עתמ (חי’) 348/08 עתמ (חי’) 2111-03-09  שטראוס מחלבות בע”מ נ’ מועצה איזורית מטה אשר

בית המשפט ביטל תעריף ארנונה בנימוק של חוסר סבירות קיצוני ואפליה. נקבע כי כאשר קיים פער ניכר בתעריפים בין אזורים שונים שבתחום המועצה, מבלי שתהיה לכך הצדקה עניינית, מדובר באפליה אסורה היורדת לשורש חוקיות הצו.

לקריאת פסק הדין