ביהמ”ש קבע כי שטח ים אינו בר חיוב בארנונה

עיריית חדרה חייבה את חברת החשמל בשטחי ים אשר לטענת העירייה משמשים את תחנת הכוח. ביהמ”ש קבע כי שטח ים אינו בר חיוב בארנונה, הן על פי הפרשנות הלשונית של החוק והן על פי פרשנות תכליתית, שכן העירייה אינה מספקת כל שירותים המצדיקים תשלום ארנונה עבור שטח הים.יוער כי בענין זה חזר ביהמ”ש על ההלכה שנקבעה בעת”מ 321/06 חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע”מ נ’ עיריית אשדוד.

לקריאת ההחלטה