ביטול דרישות לתשלום היטלי פיתוח בשל הפגמים שנפלו בהיטלים ובזיקה לנכס

עת”מ 1299-06-12 קבוצת עזריאלי בע”מ נ’ עיריית חיפה ואח’,

סמוך לאחר פנייתה של העותרת לקבלת פרה-רולינג בשאלת חבות היטל השבחה הנפיקה העיריייה דרישה לתשלום היטלי פיתוח מסוג היטל סלילה והיטל תיעול, בנימוק שעבודות סלילה ותיעול יבוצעו בעתיד הקרוב. העותרת העלתה טענות כנגד לקוניות הדרישה, העדר זיקה (נכס לא גובל) והצביעה על כשלים שונים שנפלו בדרישת התשלום (תקצוב, פרסום מכרזים וכד’). נטען גםכי משרד התחבורה הוא שמימן את כל עבודות הסלילה וכן מימן בבעבר את סלילת הכבישים הגובלים בנכסי העותרת. ביהמ”ש קיבל את העתירה וקבע שאין זיקה בין העבודות להיטל, דרישות התשלום לא מפורטות באופן היורד לשורש סמכות ההטלה. נקבע כי קרקע המיועדת להפקעה פטורה מחיוב מחיוב במקרה שהייעוד להפקעה פוגע באפשרויות ההנאה מן הנכס. טענות העותרת בדבר מימון על ידי משרד התחבורה נדחו, שכן לפי השיטה ההיטלית, אין זיקת מימון ישירה לעבודות ספציפיות. שאלת תוקפו של תעריף ישן הושארה בצריך עיון.

לקריאת פסק הדין