ביטול דרישות תשלום לא מפורטות על פי הוראות חוקי העזר

עתמ (חי’) 39740-10-12 התעשיה הצבאית לישראל בע”מ נ’ עיריית טירת הכרמל

בית המשפט קיבל עתירה לביטול דרישות התשלום בגין היטלי הפיתוח, ובשל משלוח דרישות תשלום שלא מקיימות את הוראות חוקי העזר הרלוונטיים ולא מפרטות את התשתית העובדתית העומד בבסיס הדרישות שנשלחו.

לקריאת פסק הדין