ביטול היטל מכון הטיהור בכפר סבא בעילה של אפלייה בין התושבים הותיקים לחדשים

ער’ 128/05 אשדר חברה לבניה בע”מ ואח’ נ’ עיריית כפר סבא

כתנאי למתן היתרי בניה, העוררות, חברות קבלניות, חויבו ע”י עיריית כפר סבא בהיטל ביוב; העוררות הגישו ערר לועדת הערר לביוב ומיקדו את עיקר טענותיהן כנגד סבירותם וחוקיותם של תעריפי היטל הביוב; לטענת העוררות, החלטת העירייה להשית את עלויות הקמת מכון הטיהור רק על התושבים החדשים, נגועה בהפליה אסורה ועל כן בטלה; ועדת הערר לביוב (יו”ר הוועדה כב’ השופטת קלוגמן), קבעה כי מכון הטיהור החדש, מהווה “רכיב חדש” של מערכת הביוב, ועל כן הקמתו מהווה “אירוע מס” המצדיק ואף מחייב עפ”י חוק והנחיות משרד הפנים, להשית את מימונו על כלל תושבי העיר ולא רק על התושבים החדשים שנוספו לעיר לאחר שנת 1994; על כן, נקבע כי החלטתה של העירייה להשית את מלוא עלות מכון הטיהור החדש על התושבים החדשים בלבד, נגועה בהפליה פסולה, סוטה באופן מהותי וקיצוני ממתחם הסבירות, ועל כן בטלה; כמו כן, ועדת הערר לביוב, הורתה לעירייה להשיב לעוררות  את מלוא היטל מכון הטיהור שנגבה שלא כחוק;