ביטול הנחות שניתנו בטעות באופן רטרואקטיבי אינו מוצדק בנסיבות בהן האשמה נופלת לפיתחה של הרשות ולא נגרמה בשל הטעייה מצד האזרח

עתמ (ים) 8918/08  רחל צמחוני נ’ עיריית ירושלים- מנהל הארנונה

עתירה כנגד ביטול רטרואקטיבי של הנחות לאם חד הורית שניתנו, לטענת העירייה, בטעות. בית המשפט קבע כי יש לתת משקל רב לאינטרס ההסתמכות של האזרח, ולסופיות השומה בעיקר בנסיבות אלה, כאשר הטעות במתן ההנחה הינה באחריותה המלאה של העירייה (אשר הסתמכה על נתונים שהועברו לה מביטוח לאומי) ואין כל פגם ו/או הטעיה מצד העותרת.

לקריאת פסק הדין