ביטול חיוב יזום לאור קיומו של אישור העדר חובות לטאבו

עת”מ 20147-05-12 רבד בע”מ נ’ עיריית רעננה

העירייה ביקשה להטיל על העותרת רטרואקטיבית חיוב בהיטלי פיתוח על אף השהעותרת כבר מכרה את הנכס וקיבלה אישור העדר חובות לטאבו. נקבע, לאור האישור שהיה עדיין בתוקף, כי , תיקון היקף חובותיה של העותרת כלפי הרשות מהווה החלטה החורגת ממתחם הסבירות, שכן היא פוגעת בעיקרון הוודאות המשפטית עליה רשאית הייתה העותרת להסתמךן.

לקריאת פסק הדין