ביטול פיצול למחסן באילת הינו תיקון טעות לגיטימי

עתמ (ב”ש) 17205-04-13 סופר פארם ישראל בע”מ נ’ מנהל הארנונה עיריית אילת

החלטתה של העירייה לבטל את הפיצול בין סיווג העסק לסיווג המחסן הצמוד לו הינה החלטת המבוססת על פרשנות נכונה של צו הארנונה ולכן יש לראות בכך תיקון טעות לגיטימי וחוקי. אין מדובר בשינוי המנוגד לחקיקת ההקפאה או בשינוי הדורש לאישור שרי הפנים והאוצר או בשינוי המנוגד לתקנה 5 (א).

לקריאת פסק הדין