ביטול ריבית פיגורים בנסיבות של הטלת חיוב רטרואקטיבי והתמהמהות של העירייה שלא לצורך בהטלת החיובים

עת”מ 1259/09 גלשן שווקים בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

העותרת מחזיקה במשך עשרות שנים, בחנות צילום, במתחם האוניברסיטה העברית בירושלים; היות והעירייה לא עודכנה על העברת החנות לאחזקתה של העותרת, הנכס נותר רשום על שם האוניברסיטה ונהנה מפטור בתשלום ארנונה; בעקבות סקר נכסים, שביצעה ביולי 2008 גילתה העירייה, שהעותרת היא זו מחזיקה בחנות; ומשכך מיהרה לתקן את רישום “המחזיק” וחייבה את העותרת בארנונה החל מינואר 2003, זאת בתוספת ריבית והצמדה; כנגד חיוב זה הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים שקיבל את העתירה בחלקה כדלקמן; ביהמ”ש (מפי כב’ הנשיאה השופטת מוסיה ארד) קבע, כי תיקון רישום “המחזיק” למפרע איננו מהווה חיוב רטרואקטיבי אסור, ועל כן החיוב הוא כדין; עם זאת, קבע כי בנסיבות הנדונות יש לפטור את העותרת מתשלום ריבית. ביהמ”ש נימק החלטתו בכך שהעירייה התמהמה וניהלה משא ומתן במשך תקופה ארוכה ובלתי סבירה בהשגת המידע אודות “המחזיקים” במתחם האוניברסיטה. נקבע כי לא היה מקום לניהול משא ומתן במשך תקופה כה ממושכת בלי לנקוט צעדים משפטיים שיחייבו את האוניברסיטה להיענות לדרישתו;

לקריאת פסק הדין