ביטול תעריף אגרת פיתוח מים בשל פגמם בתחשיב ושימוש במסד נתונים שגוי ללא מקדם התאמה

ת”א (י-ם) 4076/02 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ’ עיריית ירושלים

בית המשפט פסל תעריף אגרת פיתוח מערכת מים, כפי שנקבע בחוק העזר לירושלים (אספקת מים) (תיקון), תש”ס-2000, בשל שימוש במסד נתונים שגוי ללא קביעת מקדם התאמה באופן המהווה חריגה קיצונית ובלתי סבירה היורדת לשורש הסמכות.

לקריאת פסק הדין