בית המשפט אישר באופן דווקני את הסנקציה הקבועה בחוק הערר לקבלת השגה שלא נענתה תוך המועד הקובע לכך בחוק

עת”מ -09 -2445 מרכז נופש “ספורטן” פ”ת נ’ עיריית פ”ת, ניתן ביום 25.4.10

עתירה לביטול החלטת מנהל הארנונה בהשגה שהגישו העותרות בגין חיובן בארנונה לשנת 2009 בשל איחור של 7 ימים בהגשת התשובה להשגה, וזאת בהתאם לסעיף 4(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית). מנגד, טענה העירייה כי המדובר בפגם פרוצדוראלי שולי וכי משמעות סעיף 4(א) היא לקצוב את מסגרת הזמנים בה מחויב מנהל הארנונה לפעול, ומשכך אין לקרוא בסעיף זה סנקציה המוטלת על העירייה אם לא עמדה במועד הקצוב. בית המשפט המחוזי בת”א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (מפי כבוד השופטת מיכל רובינשטיין) קיבל את העתירה וקבע, כי החובה להשיב להשגת הנישום במסגרת המועד הקצוב בחוק – הנה הוראה מצווה; ולכן, המועד הוא מועד מחייב אשר הפרתו תגרור סנקציה בדמות קבלת ההשגה. בהחלטתו, התבסס בית המשפט על לשון סעיף החוק אשר אינו מתיר שיקול דעת אצל מנהל הארנונה.

לקריאת פסק הדין