בית המשפט אישר הודעה על חילופי מחזיק בנכס שניתנה בחלוף מספר חודשים אחרי החלפת המחזיקים למרות שיתרת התקופה קצרה משנה

עמ”נ (תא) 227/06 מנהל הארנונה של עירית הרצליה נ. פרדריק סיאון קלאתי

על פי הוראות סעיף 326 לפקודת העיריות, על מי שמשכיר את נכסו לתקופה של שנה ומעלה להודיע על חילופי המחזיק, באם רצונו כי הארנונה על הנכס תושת ישירות על השוכר; במקרה דנן נחתם הסכם שכירות ביום 15/12/2004 אך הבעלים הודיע לעירייה (הרצליה) על ההסכם רק ביום 14/4/05. העירייה טענה, כי מגבלת השנה שבסעיף 326 לפקודה “נספרת” ממועד ההודעה ולא ממועד העברת החזקה (אם כי על פי נוהל פנימי של העירייה עצמה, היא מאפשרת קבלת הודעות כאלו בתוך 3 חודשים ממועד העברת החזקה);ית המשפט לעניינים מנהליים (כב’ השופטת אחיטוב) דחה את טענת העירייה וקבע, כי אין חובה על משכיר לדווח לעירייה בו ביום על העברת החזקה (וכל עוד לא הודיע, עליו להמשיך ולשלם את הארנונה) והעירייה, היכולה לשנות את זהות המחזיק “בלחיצת כפתור” צריכה לעשות כן גם אם חלפו למעלה משלושת החודשים הנקובים בנהליה וגם עם יתרת תקופת השכירות מיום מתן ההודעה קצרה משנה; עוד עניין שנדון היה מועד הגשת הערר – בעניין זה טענה העירייה, כי כבר ב – 18/4/05 השיבה על הפניה לחלופי מחזיקים ואילו הערר הוגש באיחור ניכר רק ב – 27/11/05. בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה הערר הוגש במועדו שכן נוהלה התכתבות נוספת ורק ממכתב שתאריכו 1/11/05 ניתן היה להבין כי העירייה דוחה הבקשה (בין היתר נקבע כך, מאחר והעירייה לא ציינה במכתביה את זכות הערר וכי הם מהווים “תשובת מנהל הארנונה”) כן צוין, כי הערר הוגש במהלך שנת הכספים הנדונה ולא לאחריה.

לקריאת פסק הדין