בית המשפט אישר היטלי פיתוח כנגד בעלי נכס שנבנה לפני שנים רבות ללא היתר על אף שלא הוצגו תחשיבים מפורטים העומדים בבסיס התעריפים

עת”מ 56687-11-11 פרי אור בע”מ נ’ עיריית נתניה, ניתן ביום 30.10.12

טענות רבות ושונות שנטענו על ידי בעלי נכס שנדרשו לשלם ההיטלי פיתוח בגין נכס שנבנה לפני שנים רבות ללא היתר בניה- נדחו. ,בית המשפט קיבל את טענות העירייה ואת “חזקת התקינות” הנוגעת להטלת ההיטלים ואישור משרד הפנים לחוקי העזר לרבות הוראות המאפשרות גבייה גם בגין עבודות שנעשו ונכסים שהוקמו לפני חקיקתם ועל אף שלא הוצגו תחשיבים מפורטים.

לקריאת פסק הדין