בית המשפט דן בטענת “איני מחזיק” על אף שלא הוגשה השגה

עתמ (ת”א) 2981-01-13 יוסף כהן נ’ עירית תל-אביב-יפו

החוק מאפשר לבית המשפט להפעיל שיקול דעת האם יידרש לטענת ‘אינני מחזיק’ אשר הסמכות לדון בה מסורה לוועדת  ערר, והוא יידרש לטענה כאשר מדובר בעניין בעל חשיבות ציבורית ועקרונית מיוחדת, מידת מודעות האזרח להליכי ההשגה המנהליים ומידת הפגיעה ועיוות הדין שייגרמו לאזרח כתוצאה מחסימת דרכו בפני בימ”ש.

לקריאת פסק הדין