בית המשפט מוסמך להורות על מחיקת חובות ארנונה שלא ניתן להוכיח את קיומם

עתמ (ת”א) 32325-01-13ליאורה מיכקשוילי נ’ עיריית הרצליה

בית המשפט הורה על מחיקת חובות ארנונה נטענים שהעירייה לא הצליחה להוכיח את קיומם

לקריאת פסק הדין