בית כנסת העומד על קרקע בבעלות העירייה אינו פטור מתשלום היטלי מים וביוב לתאגיד

ה”פ 26355-11-11 עמותת תהילת אביב נ’ מי אביבים 2010 בע”מ

התובעת הינה עמותה שהתאגדה במטרה להקים בית כנסת במימון תרומות, על קרקע עירונית שהוקצה לה לתקופה של 24 שנים, ולאחריה אהמבנה יחזור לעירייה. נקבע כי בניית בית הכנסת אחרי העברת הסמכויות מהעירייה לתאגיד, ואף הסכם הפיתוח בין התובעת לעירייה נחתם לאחר שהועברו הסמכויות לתאגיד. טענת התובעת כי מדובר בקרקע ציבורית שלא נלקחה בחשבון בתחשיב נדחתה, שכן ההיטל אינו בהכרח מכסה עלות התקנת הצנרת לנכס הספציפי, ולא הוכח שהנתבעת טעתה בחישוב ההיטלים.

לקריאת פסק הדין