במקרה של עיוות דין ידון בית המשפט בטענות בסמכות מנהל הארנונה על אף שלא הוגשו השגה וערר.

בשא (ת”א) 159912/06 עירית תל אביב נ’ יצחק שירקני,

השגה על חיובי ארנונה יש להגיש למנהל הארנונה בתוך 90 יום מיום קבלת החיוב; וזאת, לגבי הטענות שהחוק קבע כי הטיפול בהן, מצוי בסמכות מנהל הארנונה. במקרה נשוא פסק הדין דובר על טעות בגודל השטח המחויב, נושא שאין חולק כי מצוי הוא בסמכות מנהל הארנונה. כאשר קובע המחוקק מפורשות דרך ייחודית לערעור או השגה על החלטה כלשהי, אזי יש ללכת בה. כלומר, טענות כנגד חיובי הארנונה שיוגשו לבית המשפט, בעניינים שבסמכותו של מנהל הארנונה, ימחקו על פי רוב, על הסף. בכל זאת הוכרה סמכותו של בימ”ש ליתן סעד במקרים מסוימים גם אם רשאי היה הנישום לפנות בהשגה לפי החוק, בין השאר, מקום בו בית המשפט סבור כי יגרם עוות דין לנישום. כאן הודתה העירייה לפחות לגבי חלק משנות המס נשוא התביעה, כי השטח לחיוב, אכן נמוך מהשטח שחויב בפועל. לפיכך קבע בית המשפט, כי בנסיבות אילו יש לדון בטענת הנישום לגופה.

לקריאת פסק הדין