בריכות, מאגרי מים וקרקע במכון לטיהור שפכים סווגו כ’קרקע תפוסה לעסק’

עתמ (חי’) 7811-04-09 תאגיד נטופה לביוב בע”מ נ’ מועצה מקומית כפר מנדא

נקבע כי חיוב בריכות מים וקרקע במכון לטיהור שפכים לפי התעריף הקבוע לסיווג ‘קרקע תפוסה לעסק’, הינו כדין .

לקריאת פסק הדין