גביית היטלי פיתוח גם מחוכר שאינו הבעלים של הנכס

עת”מ 34277-04-12 דגון בתי ממגורות לישראל בע”מ  נ’ עיריית חיפה.

נקבע כי חוכר בחכירות מתחדשות המחזיק בנכס עשרות שנים יכול להיות נישום בהיטלי פיתוח על אף שהוא אינו הבעלים של הנכס. בנוסף, בית המשפט התייחס להגדרה הרחבה שבחוק העזר הכוללת גם שוכר לתקופה של שלוש שנים ויותר. העתירה נדחתה.

לקריאת פסק הדין