דיון בשאלת האבחנה בין סיווג “תעשייה” ו”מלאכה” על פי תכלית החקיקה

עמ”נ (י-ם) 726/09 עופר ל. אלומיניום בע”מ נ’ עיריית ירושלים, ניתן ביום 11/02/2010

ביהמ”ש מנתח את הפרשנות לסיווגים “תעשייה” ו”מלאכה” בצו המיסים (ארנונה) של עיריית ירושלים לשנת 2007 על פי תכלית החקיקה. תכלית הסיווג המופחת לתעשייה הינה עידוד מפעלים תעשייתיים התורמים לעידוד התעסוקה ולשיפור הכלכלה- ע”י העסקת מס’ רב של עובדים ופריסה על פני שטחים נרחבים. ל מנת לאבחן בין הסיווגים, יש לבחון נתונים עובדתיים הקשורים להיקף הפעילות העסקית כלכלית, מספר העובדים המועסקים ושטח הנכס.

לקריאת פסק הדין