הארכת מועד להגשת ערעור מנהלי בתוך התקופה

עתמ (נצ’) 15136-12-13 משה אלון נ’ מנהל הארנונה בעיריית צפת).

בית המשפט נעתר לבקשה להארכת מועד להגשת ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה בקובעו כי בנסיבות בהן הוגשה הבקשה לפני שחלף המועד להגשת הערעור, כשהפגיעה בעקרון הציפייה וההסתמכות של הצד שכנגד בנוגע לסופיות הדיון, הינה פחותה וספק אם קיימת, ומנגד מדובר במבקש שהינו חסר אמצעים, נתמך סעד, אשר נעזר בעבר בייעוץ משפטי שקיבל ללא תמורה, הרי שיש לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט כאשר הארכה המבוקשת נועדה לאפשר לו השגת יעוץ משפטי ומתן הארכה לא יסב נזק למשיבה