הותר לעירייה לגבות ארנונה רטרואקטיבית לתקופה של שבע שנים בשל סירובה של הנישומה להתיר לעירייה למדוד את הנכס בזמן אמת למרות שידעה על פער השטחים.

עמ”נ  265/06  נאווה גרטלר נ. מנהל הארנונה של עירית תל אביב,

בית המשפט התיר לעירייה בצעד חריג להטיל על תושבת העיר ארנונה רטרואקטיבית לתקופה של שבע שנים בשל כך שמנעה מהעירייה למדוד את נכסה הגם שידעה כי שטח הנכס גדול משטח הנכס המחויב, טענתה של העותרת לפיה קיימת החלטה של מועצת עירית תל אביב לפיה שומות ארנונה לא יתוקנו רטרואקטיבית אלא מהשנה בה נתגלתה הטעות, נדחתה בהיעדר ראיה לדבר.

לקריאת פסק הדין