החבות בהיטל חלה על מי שהיה הבעלים במועד ביצוע העבודות ולא במועד הבקשה להיתר בנייה

ת.א (קריות) 3968/05 פרידמן דניגל חברה לבניה ופיתוח בע”מ נ’ עיריית נהריה

החבות בהיטל נופלת על מי שהיה הבעלים במועד ביצוע העבודות ולא במועד הבקשה להיתר בנייה. חרף ההלכה הברורה, בית המשפט הורה על השבת מחצית מההיטל בשל כך שהתובעת נהנתה מעבודות הפיתוח.

לקריאת פסק הדין