החיוב בגין שטחים טכניים בתחומי עיריית תל אביב מנוגד לחקיקת ההקפאה ויש לבטלו

עת”מ (ת”א) 1273-09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע”מ נ’ עיריית תל-אביב, .עתמ (ת”א) 1948-08  דיזנהויז יוניתרס בע”מ נ’ עיריית תל-אביב,

בשני פסקי דין עוקבים קבע בית המשפט המחוזי בתל – אביב כי עיריית תל אביב ביצעה שינוי בהגדרות צו הארנונה (בשנת 1995) בעניין הטלת חיוב על השטחים הטכניים בניגוד לחקיקת ההקפאה, ומבלי לבקש אישור השרים כנדרש, ולפיכך  לא ניתן להטיל ארנונה  בגין השטחים הטכניים בבניין. פסק הדין נמצא בדיון בערעור.

לקריאת פסק הדין