החלטת ועדת ערר שדנה במותב חסר אינה ברת תוקף גם בנסיבות בהן ניתנה הסכמת הצדדים

עמ”נ (ב”ש) 10/06 מנהל הארנונה של עיריית אילת נ’ נייטשר בטה טכנולוגיות- נ.ב.ט בע”מ,

בית משפט המנהלי בבאר שבע (כב’ השו’ ר. אבידע)קבע, כי כל עוד נקבע בסע’ 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה), כי ועדת ערר תידון בהרכב של שלושה חברים, ב”כ הצדדים אינם יכולים להסכים למוטב חסר. בימ”ש התייחס לכך שגם אם ברור, כי חבר הוועדה הנוסף לא היה משפיע על פסיקת הוועדה אין זה משנה. באותה פסיקה עלתה טענה נוספת כנגד חברי וועדת הערר, כי התייעצו עם מומחים באופן עצמאי, מבלי שהצדדים ידעו על כך. בעניין זה נקבע, כי וועדת הערר הינה גוף שיפוטי, הכפוף לכללי הצדק הטבעי. התייעצות עם מומחים מבלי לאפשר לצדדים להתייחס לאמור, יש בה משום פגיעה בכללי הצדק הטבעי, ולכן היא פסולה.

לקריאת פסק הדין