החלת הסעיף השיורי העיסקי של שירותים ברמת השרון על קופת חולים כללית

בר”מ 1375/09 שירותי בריאות כללית נ’ עיריית רמת השרון,

בית המשפט העליון (כב’ הש’ נאור) דחה בקשה למתן רשות ערעור של שירותי בריאות כללית, על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים שדחה את ערעורה של כללית על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, בדבר סיווג מרפאותיה לצורך ארנונה. עיריית רמת השרון חייבה את המרפאות לפי תת הסיווג השיורי “משרדים שירותים ומסחר”. כללית טענה כנגד יישום סעיף 5 ג לפקודת הפיטורין וכי בהיותה מלכ”ר לא ניתן לסווג את המרפאות כ”עסקים”. השופטת קבעה כי בתת הסיווג השיורי “כל העסקים בסיווג: משרדים שירותים ומסחר שלא פורטו בתת סיווג נפרד לעיל”, אמנם מופיעה המילה “עסקים”, אך מדובר בתת סיווג שיורי שעיקרו חלוקת כל הנכסים שלא הוקצה להם תת סיווג נפרד. כמו כן, השופטת אבחנה החלטה זו מפסק דין קודם שלה בעניין מד”א, שם קבעה כי לא ניתן לסווג נכס של מד”א תחת סעיף הסל “עסקים אחרים” מאחר והנכס שייך למלכ”ר. זאת מאחר ובמד”א הסיווג “עסקים” היה סיווג סל ראשי (שם דובר בצו ארנונה אחר של העיר חיפה), ואילו מרפאות כללית סווגו בתת סיווג שיורי הנכלל מבחינה לשונית בסיווג “משרדים שירותים ומסחר”;