הטלת חיוב אישי על בעלי שליטה מכוח סעיף 8 ג לחוק ההסדרים

תא (י-ם) 14030-08 עיריית ירושלים נ’ בד רץ בע”מ 

בית המשפט התיר ליישם את סעיף 8 ג לחוק ההסדרים והטיל חבות אישית על בעלי שליטה בחברה מכוח חזקת הברחת נכסים שנקבעה בחוק שלא נסתרה בראיות על ידי בעלי השליטה.

לקריאת פסק הדין